Тестове за психоанализа и самоанализ

Балансиран човек ли сте?
Бързо ли схващате?
Ваш специалитет ли са издънките?
Вие и емоциите
Витаете ли в облаците?
Живеете ли в комфорт със себе си?
Имате ли вяра в себе си?
Каква е Вашата самооценка?
Какви сте в кризисни ситуации?
Какво е отношението Ви към риска?
Какво сте Вие - треска или булдозер?
Как се справяте с живота?
Командвате или се подчинявате?
Лесно ли постигате целите си?
Наблюдателни ли сте?
Познаваш ли собствените си граници?
Пораженец или победител?
Решителен човек ли сте?
Сантиментални ли сте?
Смели или беззащитни?
Страхувам ли се от всичко?
Тест за увереност в себе си
Умеете ли да пазите тайна?
Устойчиви ли сте психически?
Хазартен тип ли сте?
Харесвате ли себе си?
Хитрец ли сте?
Общо 27 теста в категорията