Живеете ли в комфорт със себе си?

Безспорно, добре е да се родиш красив, умен и талантлив, а ако си и богат, още по-добре. Някои обаче - с основание или не, се смятат ощетени от съдбата - заради скромни външни данни или пък поради липсата на каквато и да била дарба. Трябва ли да правим трагедия от това и дали нашите дадености са необратими?

Тестът се състои от 15 въпроса.

Начало на теста
Решаван 8910 пъти