Решителен човек ли сте?

Съжалявате ли, че понякога не сте действали достатъчно бързо и точно? Разбира се, всеки човек има такива случаи. Въпросът е обаче, дали Вашата психическа нагласа е за бързи решения и действия. Това е способност, която може да бъде тренирана.

Тестът се състои от 8 въпроса.

Начало на теста
Решаван 4143 пъти