Решителен човек ли сте?

Според Вас в живота човек се движи преди всичко от:

Любопитството и желанието да усети новото
Интереса и стремежа да живее по-добре
Необходимостта и изискванията на условията
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 8