Решителен човек ли сте?

На нова работа хората се преместват, защото:

Стават нетърпими на старата работа
Искат да имат по-високо доходи
Желаят да вършат работата, която ги привлича повече
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8