Имате ли вяра в себе си?

Понякога срещаме прекалено самонадеяни хора с агресивно поведение. Има обаче и плахи, колебливи и свенливи личности, които с всяко свое действие показват, че се подценяват, че нямат вяра в собствените си сили. Ако искате да проверите към коя категория спадате, решете теста.

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 8153 пъти