Смели или беззащитни?

Как се проявява стресът у Вас? Към какви чувства Ви провокира той - на герой или страхливец, на борец или на лесна плячка? Уверете се сами, като се справите с този лесен тест.

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 4442 пъти