Смели или беззащитни?

Ям поне едно студено ястие на ден:

Винаги
Често
Да и не
По-скоро никога
Никога
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 20