Смели или беззащитни?

Спя по 7-8 часа през нощта поне 4 пъти седмично:

Винаги
Често
Да и не
По-скоро никога
Никога
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 20