Смели или беззащитни?

Давам и получавам непрестанно любов:

Винаги
Често
Да и не
По-скоро никога
Никога
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 20