Устойчиви ли сте психически?

Дали изпитвате повишена тревожност или сте твърде устойчиви и рядко нещо Ви разстройва. Решете теста и разберете сами!

Тестът се състои от 6 въпроса.

Начало на теста
Решаван 20111 пъти