Какви сте в кризисни ситуации?

Как действате в кризисна ситуация? Дали действате импулсивно без да обмисляте нещата или запазвате самообладание, обмисляте нещата и чак тогава действате. Решете теста и проверете това!

Тестът се състои от 5 въпроса.

Начало на теста
Решаван 7577 пъти