Какви сте в кризисни ситуации?

Съседите Ви са на път. Крадци изнасят телевизора им. Вие:

Ще повикате полицията незабавно
Викате: "Помощ"
Нищо не предприемате
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 5