Какви сте в кризисни ситуации?

На излизане от магазина Ви спират и Ви обвиняват в кражба. Вие:

Разплаквате се незабавно
Разсмивате се над тази нелепост
Побеснявате от яд
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 5