Какви сте в кризисни ситуации?

Сънувате, че жилището Ви гори. Събуждате се и усещате дим:

Веднага скачате от леглото и се оглеждате навсякъде
Казвате веднага на съседите, че има пожар
Казвате си, че е само сън и отново заспивате
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 5