Бързо ли схващате?

Записвате ли си задачите за деня?

Винаги, дори и най-незначителните
Само, когато се опасявам, че няма да се справя
Не, защото всичко помня
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 11