Бързо ли схващате?

Когато четете книга или гледате филм:

Винаги следя стриктно сюжета
Гледам отделните ситуации и красивите герои
Обичам да разчитам недоизказаното и загатнатите моменти
Следващ въпрос
Въпрос 4 от 11