Бързо ли схващате?

Чувате много интересен виц. Обикновено, когато се опитвате да го преразкажете:

Забравяте края
Не можете да пресъздадете подходящата интонация
Доизмисляте си го и постигате двойно по-силен ефект
Следващ въпрос
Въпрос 5 от 11