Партньорски тест за жени

Забелязвате ли, че честичко гледа да си почине полягвайки на дивана?

Да
Понякога
Не
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10