Партньорски тест за жени

Без да иска може да изцапа покривката или да я изгори с цигара?

Да
Понякога
Не
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10