Командвате или се подчинявате?

За Вас приятелството е:

Сътрудничество
Подкрепа
Безкористност в отношенията
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 12