Командвате или се подчинявате?

Истинският художник (актьор) трябва да притежава преди всичко:

Талант
Решителност
Подготовка
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 12