Тест за сексуални игри

За кои места на партньора си се грижите с особено удоволствие?

Аз го/я галя по гърба, в основата на косите и по ухото
Навсякъде, където, когато го/я докосна, предизвиквам у него/нея удоволствие
Най-интимните места са най-важни за мен
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10