Тест за сексуални игри

Оставяте ли само ръцете да работят, или пускате като допълнително средство и устата?

Интимните целувки и малките любовни ухапвания задължително принадлежат към това
Страшно ми харесва да го/я галя навсякъде изчерпателно с език
С ръце работя много по-добре
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 10