Вреди ли Ви обездвижването?

Всекидневието ни предлага малко възможности за раздвижване на нашето тяло. Пък и е твърде лесно да се намери извинение за мързела. Обездвижването действа комплексно върху тялото ни. С времето то атакува сърдечно - съдовата и костно - мускулната ни система. От гена ни зависи в каква степен и колко дълго можем да издържим без да се движим, преди да започнат здравословните проблеми. Преценете доколко е вредно за Вас обездвижването и вземете необходимите мерки!

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 2088 пъти