Вреди ли Ви обездвижването?

По колко минути вървите пеша дневно?

До 30 мин
До 10 мин
Колкото се може по-малко
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 20