Искате ли хората да Ви харесват?

Внимателно чета всяка книга, преди да я върна в библиотеката:

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 20