Искате ли хората да Ви харесват?

Не изпитвам колебания, когато трябва да помогна на някой, който е в беда:

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 20