Наблюдателни ли сте?

Влизате в някакво учреждение. На какво обръщате внимание?

На разположението на масите и столовете
На точното разположение на предметите
Разглеждате какво е закачено по стените
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 15