Наблюдателни ли сте?

Когато се срещате с човек Вие:

Гледате го само в лицето
Оглеждате го от главата до петите
Обръщате внимание само на отделни части от лицето (очи, нос)
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 15