Наблюдателни ли сте?

Какво запомняте от пейзаж, който сте наблюдавали?

Цветовете
Небето
Чувството, обхванало Ви тогава
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 15