Какво впечатление оставяте в другите?

Ваши познати молят да им помогнете при пренасяне в новото им жилище:

Извинявате се, че нямате никакво време
Съгласявате се да помогнете за няколко часа
Казвате, че сте напълно на тяхно разположение
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10