Какво впечатление оставяте в другите?

В компания един многознайко се опитва да се самоизтъкне:

Питате го дали страда от комплекси за малоценност
Казвате мнението си и млъквате
Наблюдавате го, забавлявайки се
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10