Бързо ли схващате?

В компанията Ви някой разказва виц. Вие?

Веднага се разсмивам
Мисля няколко минути, докато схвана шегата
Събуждам се през нощта, доволен/доволна, че съм го разбрал/а
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 11