Тест за приятелството

В къщи спорите за пари, завихря се скандал. Как ще го избегнете?

Ще ориентирам разговора на друга тема
Ще забраня да се говори за пари
Скандалите са необходимо зло
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6