Тест за приятелството

Според Вас многобройните връзки са израз на:

Престиж
Приятели
Власт
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 6