Умеете ли да събличате жена?

Пътят до леглото обикновено е дълъг, но последната крачка е най-трудна. Всеки момент избраницата ще застане пред Вас в онзи удивителен вид, в който толкова много сте искали да я видите. Ако и помогнете да се съблече и превърнете това в част от сексуалната игра, нощта Ви ще е много по-вълнуваща. Ще разберете умеете ли да разсъбличате, като отговорите на въпросите на този тест.

Тестът се състои от 8 въпроса.

Начало на теста
Решаван 9390 пъти