Умеете ли да събличате жена?

Преди да разсъбличате друг, не би било зле да се научите да разсъбличате себе си. Как го правите:

Без проблеми, бързо във всеки един момент
Бавно изящно
Предпочитам мен да ме разсъбличат
Небрежно, мога да спя и с дрехите
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 8