Хармонични ли са взаимоотношенията Ви?

Трудно ми е да направя това, което иска от мен моя/та партньор/ка:

Да, така е
Така е понякога
Много рядко е така, почти никога
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 35