Хармонични ли са взаимоотношенията Ви?

Много неща у моя/та партньор/ка ми харесват:

Да, така е
Така е понякога
Много рядко е така, почти никога
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 35