Хармонични ли са взаимоотношенията Ви?

Нашите взаимоотношения ме ограничават:

Да, така е
Така е понякога
Много рядко е така, почти никога
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 35