Страстни ли сте?

Огненият темперамент далеч не е доказателство за истинска страст. Импулсивността обикновено остава повърхностна, докато страстните чувства са по-дълбоки. Страст - това е отлично настроение, въодушевление, ентусиазъм или накратко: тотална емоция. Дали сте човек, който с всяка фибра на тялото и сърцето си се отдава на това, което прави? Или предпочитате да сте по-въздържан, хладен, с подчертан превес на разума? Проверете сами!

Тестът се състои от 6 въпроса.

Начало на теста
Решаван 13408 пъти