Страстни ли сте?

Хвърляли ли сте се някога от радост на врата на съвършено непознат човек?

Не, прекалено въздържан съм за това, считам го за невъзможно
Не, но бих могъл да си го представя
Разбира се, това е типично за мен
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6