Познавате ли жените?

Според статистиката жените живеят по-дълго от мъжете. Според Вас това се дължи на:

Факта, че обикновено мъжете се справят с трудните ситуации в живота
По-лесно приспособяване при трудни ситуации
Психо - физическата конструкция на жената
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 9