Познавате ли жените?

Чувствате ли се неудобно, ако жена от Вашата компания, притежава по-задълбочени познания в областта, в която работите?

Да
Трудно е да се каже
Не
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 9