Познавате ли жените?

Коя професия според Вас подхожда на жените?

Учителската
Лекарската
Зависи от способностите и интересите на дадената жена
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 9