Силата на личностното Ви излъчване?

Смятате ли че сте дарени да влияете на другите? Правило ли Ви е впечатление, как на някои хора им се отдават контактите? Лесно прокарват идеите си и другите им се възхищават? А при Вас как е?

Тестът се състои от 6 въпроса.

Начало на теста
Решаван 5330 пъти