Силата на личностното Ви излъчване?

Привличате ли погледите на околните мъже към себе си?

Сигурно. Случва ми се непрекъснато други хора да гледат след мен
Никога не съм мислил/а за това
Никой не ме поглежда
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6