Доколко цените колегиалността

Самокритикувате ли се от време на време?

Почти не
Само в кръга на най-близките си колеги
Да, аз често се надсмивам над себе си
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 8