Доколко цените колегиалността

Един от колегите Ви се е разболял. Ще поемете ли част от неговата работа?

Не, аз и без това съм претоварен
Само ако настойчиво ме помолят
Това е съвсем естествено
Следващ въпрос
Въпрос 4 от 8